zamknij [X]

Dlaczego Netia?

english version

Netia jest jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, świadczącym usługi na rzecz klientów końcowych i operatorów. Netia, która rozpoczęła działalność w 1990 r., nieustannie poszerza swój pakiet usług i zasięg sieci, dysponując jedną z największych sieci szkieletowych i dostępowych w Polsce. Oferta Netii dla klientów hurtowych obejmuje usługi i rozwiązania w zakresie transmisji danych, centra danych, szerokopasmowy dostęp do Internetu i transmisję głosu.

Powiększ mapę >

Sieć Netii to usługi dostępne dla ponad 800 największych biurowców klasy A, od Frankfurtu po każde miasto w Polsce. Usługi transmisji danych zapewniają przepustowość od 2 Mb/s do 100 Gb/s i zwielokrotnienie prędkości przesyłowej. Sieć światłowodów w Polsce ma długość 23 tysięcy kilometrów. Najwyższej jakości usługi świadczone są dzięki zgodności z normami Metro Ethernet Forum (MEF).

Współpracujemy z ponad 1000 lokalnych dostawców dostępu do Internetu. Netia oferuje swoje usługi również we Frankfurcie, zapewniając operatorom sieci międzynarodowych połączenia międzysieciowe i najwyższej klasy usługi sieciowe dla Klientów na całym świecie.

Wiemy, jak ważne jest zapewnienie najwyższego poziomu usług i wsparcia, dlatego w naszej firmie powołaliśmy odrębną jednostkę obsługującą klientów zagranicznych współpracujących z Netią. Pracownicy tej jednostki zajmują się wszystkimi aspektami współpracy z operatorami, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów i partnerów.

Netia International

Dla firmy Netia priorytetem jest zadowolenie klienta, dlatego też stale rozwijamy się w każdym obszarze działalności. Nasz dedykowany zespół Netia International ma za zadanie wspierać klientów międzynarodowych w ich bieżącej działalności.

Obsługa klienta - wsparcia naszym klientom udziela zespół oferujący całodobową pomoc techniczną.

Przede wszystkim Klient - dzięki elastycznej postawie i wewnętrznej organizacji możemy dostosować nasze działania do potrzeb klienta.

Orientacja na Klienta – skupiamy się na dostarczaniu wysokiej jakości funkcjonalnych usług, wspierając rozwój firmy klienta.

Netia posiada również certyfikaty ISO 9001 i 27001. Nasza sieć spełnia normy Metro Ethernet Forum (MEF); jesteśmy również w trakcie certyfikacji MEF 2.0.

Akcje Netii SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzą one także w skład prestiżowych indeksów WIG30 i RESPECT oraz indeksów CECE Telecom (CECE TEL) i CECE Infrastructure (CECE INF) na giełdzie wiedeńskiej.

Zapraszamy do kontaktu


Odpowiemy na potrzeby Twojej Firmy oraz dopasujemy najlepsze rozwiązania.

international@netia.pl

Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Netii S.A.

Informacja w sprawie warunków dostępu telekomunikacyjnego do sieci Telefonii DIALOG Sp. z o.o. w zakresie usług zakańczania połączeń
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Telefonii DIALOG Sp. z o.o.

Zapraszamy do kontaktu:


Sylwester Bobel
Starszy Kierownik ds. Współpracy Międzyoperatorskiej

Sylwester_Bobel@netia.plPiotr Ermel
Dyrektor ds. Współpracy Międzyoperatorskiej

Piotr_Ermel@netia.pl

Netia is a leading telecommunications operator in Poland, providing services for both end customers and operators. Starting its history in 1990, Netia constantly expands its portfolio of services and network coverage having one of the largest core and access network in Poland. Netia’s wholesale offer covers services and solutions in the field of data transmission, data centers, broadband Internet access and voice transmission.

Netia's extensive network compounds of 23,000 km, covers more than 70% (800) largest class A office buildings and spans from Frankfurt to every city in Poland. Data transmission services provides bitrates from 2 Mbps up to 100 Gbps and the multiplicity of the transfer speed. The highest services level are granted by following Metro Ethernet Forum (MEF) standards.

We cooperate with more than 80% of local services providers (>1000 ISPs and CATV). Netia is also present in Frankfurt enabling international network operators to interconnect and offer best in class network services to customers around the world.

We know how important it is to provide highest level of services and support, this is why we created a dedicated structure within our company, to support international customers in doing business with Netia. The team covers all aspects of the cooperation with the operators, dealing with our customers and partners needs with highest attention and priority.

Netia International

Netia pays highest attention to customer experience, continuously developing in every area of operations. Our dedicated team - Netia International is to support international customers in day-to-day operations.
Customer Support - We offer support to our customers by a team offering technical assistance day and night.
Customer comes first - we accommodate any request our customers may have through our flexible attitude and organization.
Customer focus – we focus on delivering quality and functional services to support grow of your business.

Netia also holds ISO 9001 and 27001 certificates. Our network meets Metro Ethernet Forum (MEF) standards, we are in process of MEF 2.0 certification.
Netia SA is listed on the Warsaw Stock Exchange. Its stock is included in such prestigious indexes as WIG30 and RESPECT as well as the CECE Telecom (CECE TEL) and CECE Infrastructure (CECE INF) indexes on the Vienna Stock Exchange.

Contact us


Do not hesitate and contact us:

international@netia.pl