zamknij [X]

Dlaczego Netia?

english version

Netia jest jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, świadczącym usługi na rzecz klientów końcowych i operatorów. Netia, która rozpoczęła działalność w 1990 r., nieustannie poszerza swój pakiet usług i zasięg sieci, dysponując jedną z największych sieci szkieletowych i dostępowych w Polsce. Oferta Netii dla klientów hurtowych obejmuje usługi i rozwiązania w zakresie transmisji danych, centra danych, szerokopasmowy dostęp do Internetu i transmisję głosu.

Sieć Netii to usługi dostępne dla ponad 800 największych biurowców klasy A, od Frankfurtu po każde miasto w Polsce. Usługi transmisji danych zapewniają przepustowość od 2 Mb/s do 100 Gb/s i zwielokrotnienie prędkości przesyłowej. Sieć światłowodów w Polsce ma długość 23 tysięcy kilometrów. Najwyższej jakości usługi świadczone są dzięki zgodności z normami Metro Ethernet Forum (MEF).

Współpracujemy z ponad 1000 lokalnych dostawców dostępu do Internetu. Netia jest również obecna we Frankfurcie (Equinix), Kleyerstrasse 90 oraz w Berlinie, Alboinstrasse 36-42 zapewniając połączenie operatorom międzynarodowym oraz oferując najlepsze w swojej klasie usługi sieciowe dla Klientów z całego świata. Najwyższa jakość świadczonych usług gwarantowana jest przez standardy Metro Ethernet Forum (MEF 2.0)

Wiemy, jak ważne jest zapewnienie najwyższego poziomu usług i wsparcia, dlatego w naszej firmie powołaliśmy odrębną jednostkę obsługującą klientów zagranicznych współpracujących z Netią. Pracownicy tej jednostki zajmują się wszystkimi aspektami współpracy z operatorami, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów i partnerów.

Netia International

Dla firmy Netia priorytetem jest zadowolenie klienta, dlatego też stale rozwijamy się w każdym obszarze działalności. Nasz dedykowany zespół Netia International ma za zadanie wspierać klientów międzynarodowych w ich bieżącej działalności.

Obsługa klienta - wsparcia naszym klientom udziela zespół oferujący całodobową pomoc techniczną.

Przede wszystkim Klient - dzięki elastycznej postawie i wewnętrznej organizacji możemy dostosować nasze działania do potrzeb klienta.

Orientacja na Klienta – skupiamy się na dostarczaniu wysokiej jakości funkcjonalnych usług, wspierając rozwój firmy klienta.

Netia posiada również certyfikaty ISO 9001 i 27001. Netia uzyskała Certyfikat MEF 2.0 Carrier Ethernet za usługę punkt-punkt (E-Line oraz E-Access), który potwierdza pozycję Netii jako wiodącego operatora hurtowego w Polsce. Netia nieustannie zwiększa jakość i niezawodność swoich usług spełniając najwyższe wymagania naszych Klientów. Można nas znaleźć pod adresem: www.mef.net/about-us/members-listing

Akcje Netii SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzą one także w skład prestiżowych indeksów WIG30 i RESPECT oraz indeksów CECE Telecom (CECE TEL) i CECE Infrastructure (CECE INF) na giełdzie wiedeńskiej.

Masz pytania?


Napisz do nas:

international@netia.pl

Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Netii S.A.

Informacja w sprawie warunków dostępu telekomunikacyjnego do sieci Telefonii DIALOG Sp. z o.o. w zakresie usług zakańczania połączeń
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Telefonii DIALOG Sp. z o.o.

Informacja w sprawie warunków dostępu telekomunikacyjnego do sieci TK Telekom Sp. z o.o. w zakresie usług zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej TK Telekom Sp. z o.o.

Zapraszamy do kontaktu:


Sylwester Bobel
Starszy Kierownik ds. Współpracy Międzyoperatorskiej

Sylwester_Bobel@netia.plPiotr Ermel
Dyrektor ds. Współpracy Międzyoperatorskiej

Piotr_Ermel@netia.pl

Netia is a leading telecommunications operator in Poland, providing services for both end customers and operators. Starting its history in 1990, Netia constantly expands its portfolio of services and network coverage having one of the largest core and access network in Poland. Netia’s wholesale offer covers services and solutions in the field of data transmission, data centers, broadband Internet access and voice termination.

Netia's extensive network compounds of 23,000 km, covers more than 70% (800) largest class A office buildings and spans from Frankfurt to every city in Poland. Data transmission services provides bitrates from 2 Mbps up to 100 Gbps and the multiplicity of the transfer speed. The highest services level are granted by following Metro Ethernet Forum (MEF) standards.

We cooperate with more than 80% of local services providers (>1000 ISPs and CATV). Netia is also presented in Frankfurt (Equinix), Kleyerstrasse 90 and in Berlin, Alboinstrasse 36-42 enabling international network operators to interconnect and offer best in class network services to customers around the world. The highest services level are granted by following Metro Ethernet Forum (MEF 2.0) standards.

We know how important it is to provide highest level of services and support, this is why we created a dedicated structure within our company, to support international customers in doing business with Netia. The team covers all aspects of the cooperation with the operators, dealing with our customers and partners needs with highest attention and priority.

Netia International

Netia pays highest attention to customer experience, continuously developing in every area of operations. Our dedicated team - Netia International is to support international customers in day-to-day operations.
Customer Support - We offer support to our customers by a team offering technical assistance day and night.
Customer comes first - we accommodate any request our customers may have through our flexible attitude and organization.
Customer focus – we focus on delivering quality and functional services to support grow of your business.

Netia also holds ISO 9001 and 27001 certificates. Netia has obtained MEF 2.0 Carrier Ethernet for its point-to-point (E-Line) and (E-Access), that achievement cements Netia position as the leading wholesale carrier in Poland, Netia constantly increase the quality and reliability of its services to meet the highest requirements of our customers. You can find us under: www.mef.net/about-us/members-listing

Netia SA is listed on the Warsaw Stock Exchange. Its stock is included in such prestigious indexes as WIG30 and RESPECT as well as the CECE Telecom (CECE TEL) and CECE Infrastructure (CECE INF) indexes on the Vienna Stock Exchange.

Got questions?


Contact us:

international@netia.pl

Network Netia