zamknij [X]

Netia - Dla Sektorów - TK Telekom

Efektywność i sprawność branży transportowej ma ogromny wpływ na działanie przedsiębiorstw produkcyjnych, a w związku z tym - na całą gospodarkę. Rosnąca konkurencja w branży transportowej oraz coraz wyższe koszty wykonywania usług (rosnące ceny paliw, opłaty drogowe i in.) zmuszają firmy z tej branży do poszukiwania oszczędności i nowych rozwiązań, które pozwolą na większą rentowność. W branży transportowej poszukuje się udogodnień i nowych usług na przykład: łączących transport z usługami logistyczno-magazynowymi, związanych z systemami on-line u klientów, czy bazujących na nowych systemach zarządzania. To pozwoli rozwijać się firmom transportowym na tym rynku oraz świadczyć usługi konkurencyjne cenowo, ale jednocześnie na wysokim poziomie.

Netia świadczy usługi specjalizowane dla potrzeb firm z rynku transportowego. Posiada bogate doświadczenie w dostarczaniu usług, w szczególności w zakresie budowy skomplikowanych systemów telekomunikacyjnych nadzorujących ruch i logistykę, zapewniających bezpieczeństwo oraz zbieranie informacji istotnych z punktu widzenia działalności transportowej.

Poprzez dedykowane Call Center Netii możliwa jest obsługa klientów korzystających z usług firm transportowych. Netia posiada niezbędne kompetencje oraz odpowiednią infrastrukturę, która pozwala na dostęp do zintegrowanych platform obsługi klientów i pasażerów. Rejestrowane jest każde zgłoszenie przychodzące z różnych kanałów kontaktu i obsługiwane przez konsultantów w kilku językach obcych. Posiadane systemy umożliwiają raportowanie zgłoszeń według parametrów preferowanych przez zamawiającego usługę.

Netia stale podnosi standardy oferowanych usług, a wypracowane przez wiele lat niezawodne zasady i procedury spełniają różnorodne oczekiwania firm branży transportowej.

Realizacja ogólnopolskich projektów oparta była na wdrożeniu wielu innowacyjnych rozwiązań, łączących usługi głosowe z transmisją danych w przedsiębiorstwach o rozproszonej strukturze organizacyjnej.

Kluczowe usługi oferowane przez Netię dla sektora transportowego:
- transmisja danych IP VPN / MPLS oraz Ethernet,
- usługi głosowe telefonii zunifikowanej
- gwarantowane łącza do Internetu
- mobilna telefonia oraz Internet

Biuro Obsługi Klienta

Infolinia 801 022 000
Czynna codziennie, całą dobę, przez 365 dni w roku.
Opłata za połączenie to koszt jednej jednostki taryfikacyjnej za minutę.

Numer dla osób korzystających z telefonów komórkowych: (42) 205 4 555
Opłata za czas połączenia według taryfy komórkowej, z której korzysta Abonent.

Numer dla abonentów sieci kolejowych: (942) 205 4 555.

e-mail: bok@tktelekom.pl

Adres do korespondencji dla Klientów

TK Telekom Sp. z o.o.
ul. Kijowska 10/12A
03-743 Warszawa

Siedziba spółki

TK Telekom Sp. z o.o.
03-743 Warszawa
ul. Kijowska 10/12A

Wysokość kapitału zakładowego 384.900.500,00 złotych. Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawa w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000024788, NIP: 526-25-48-753

Przejdź do

Netia Online

Najczęstsze pytania dotyczące e-Faktur

1. Czym jest e-Faktura?

2. Co odróżnia e-fakturę od papierowego dokumentu?

3. Czy do korzystania z e-faktury potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie?

4. Skąd będę wiedział, że została wystawiona e-faktura?

5. Czy korzystanie z usługi e-Faktury związana jest z dodatkowymi kosztami?

6. Czy zgadzając się na fakturę elektroniczną, będę mógł wydrukować fakturę?

7. Czy korekty faktur będę otrzymywać w formie elektronicznej czy papierowej?

8. Jakie korzyści będę miał z przejścia na fakturę elektroniczną?

Weryfikacja podpisu elektronicznego – instrukcja.

 1. Chcąc zweryfikować podpis prosimy zainstalować najnowszą wersję programu (PWPW Sign 5), która jest dostępna pod adresem: sigillum.pl/pliki_do_pobrania.html
 2. Komputer, na którym jest przeprowadzana weryfikacja podpisu, musi mieć ściągnięty certyfikat firmy, której podpisem został podpisany dokument (firma CERTUM). Link do certyfikatu: nccert.pl/files/CERTUM_QCA_2016.crt
 3. W programie PWPW Sign 5 proszę wybrać funkcję „Zmiana widoku”

  e-faktura 1
 4. Następnie proszę wybrać pole „Certyfikaty”

  e-faktura 2
 5. Proszę zaimportować pobrany plik CERTUM_QCA_2016.crt, następnie zatwierdzić - OK

  e-faktura 3
 6. Proszę powrócić do głównego panelu i wybrać funkcję „Weryfikuj”
 7. Należy dodać plik, który chcemy zweryfikować, zatwierdzić oraz wybrać opcję „Weryfikuj”
 8. Jeśli dokument został zweryfikowany poprawnie, proszę kliknąć „Pobierz raport”, aby uzyskać informacje dotyczące zweryfikowanego dokumentu

  e-faktura 4

Co się dzieje z marką TK Telekom - czy znika całkowicie?

Czy zmiany oznaczają konieczność podpisania nowej umowy lub regulaminu?

Czy od teraz będę miał dostęp do wszystkich produktów i ofert pod marką Netia?

Uzgadnianie dokumentacji technicznej i wywiadów branżowych

W celu uzgodnienia dokumentacji technicznej, wydania warunków technicznych oraz dokonania wywiadu branżowego ze strony TK Telekom, należy dostarczyć do jej siedziby (adres poniżej) dokumenty w następującej formie:

1. Wniosek (pismo przewodnie) zawierający następujące informacje:

2. Dokumentacja techniczna podlegająca zaopiniowaniu, zawierająca:

Gdzie składać:

Dokumentację techniczną do uzgodnienia prosimy kierować na adres:

TK Telekom Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7 A
02-677 Warszawa


Po zarejestrowaniu dokumentacja zostanie przekazana pocztą kurierską do uzgodnienia, zgodnie z nowym podziałem terytorialnym i kompetencjami.

Podział terytorialny - lista placówek

Podział terytorialny - mapa

Cennik opłat